Περιγραφή

• Βέλτιστη Προστασία για συσκευές ήχου, βίντεο και προσωπικούς υπολογιστές
• 5x Σούκο πρίζα με Περίβλημα από αλουμίνιο
• Ολοκληρωμένη προστασία από υπέρταση
• Γονικό κλείδωμα
• 1,5m Καλώδιο 3x 1,5 Mm²
• GS Και CE πιστοποιητικά
• Με φωτιζόμενο διακόπτη