Στη Soundstar διαθέτουμε ομάδα εξειδικευμένων τεχνικών service για την υποστήριξη όλων των προϊόντων μας. Είμαστε σε θέση να καλύψουμε όλα τα brand που αντιπροσωπεύουμε, όπως Akai, Motorola DECT και PMR, First Austria, Osio, Philips αξεσουάρ, Olympia, Heitech, Kalorik, ώστε να είστε σίγουροι ότι η εμπειρία χρήσης των προϊόντων μας θα είναι η καλύτερη δυνατή.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΟΡΟΙ

Η εγγύηση ισχύει για μια περίοδο ΔΥΟ (2) ΕΤΩΝ από την ημερομηνία της αρχικής αγοράς. Η αποστολή προϊόντων για επισκευή γίνεται στα κεντρικά της εταιρείας στην Θεσσαλονίκη και πρέπει να συνοδεύεται από τα παρακάτω:

  • Δελτίο Αποστολής µε τα είδη
  • Πρωτότυπη απόδειξη λιανικής ή τιμολόγιο (με την ένδειξη της ημερομηνίας αγοράς, του μοντέλου του προϊόντος και της επωνυμίας του εμπόρου)
  • Συμπληρωμένη φόρμα επισκευών (Όλα τα πεδία θα πρέπει να συμπληρωθούν).

*Σε περίπτωση περιοδικής βλάβης, χρειάζεται αναλυτική περιγραφή καθώς μπορεί να μην ανιχνευτεί η βλάβη στο τμήμα επισκευών.

 

Ο χρόνος επισκευής είναι εντός 10 εργάσιμων ημερών. 

Η Soundstar μπορεί να αρνηθεί τη δωρεάν επισκευή κατά την περίοδο εγγυήσεως εάν δεν προσκομισθούν τα προαναφερόμενα έγγραφα ή εάν δεν προκύπτουν από αυτά η ημερομηνία αγοράς, το προϊόν ή το μοντέλο του προϊόντος ή η επωνυμία του εμπόρου. Η εγγύηση δεν ισχύει εάν ο τύπος του μοντέλου ή ο σειριακός αριθμός του προϊόντος έχει αλλοιωθεί, διαγραφεί, αφαιρεθεί ή καταστεί δυσανάγνωστος.

Η εγγύηση καλύπτει εργασία και ανταλλακτικά και όχι αντικατάσταση συσκευής.

Για να αποφευχθεί βλάβη ή απώλεια / διαγραφή σε αφαιρούμενα ή αποσπώμενα μέσα ή εξαρτήματα αποθήκευσης δεδομένων, οφείλετε να τα αφαιρέσετε πριν παραδώσετε το προϊόν σας για επισκευή.

Προσοχή! Η συσκευασία πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο πλήρης περιλαμβάνοντας και εσωτερικά προστατευτικά καθώς έχουν παρατηρηθεί περιπτώσεις σπασίματος εμπορευμάτων από μεταφορά.

Η εγγύηση δεν καλύπτει τα εξής:   

  • Περιοδική συντήρηση και επισκευή ή αντικατάσταση εξαρτημάτων ως αποτέλεσμα φυσιολογικής φθοράς.
  • Αναλώσιμα (συστατικά μέρη για τα οποία προβλέπεται περιοδική αντικατάσταση κατά τη διάρκεια ζωής ενός προϊόντος όπως μπαταρίες, καλώδια κλπ., όπως αναφέρονται στις αναλυτικές οδηγίες χρήσεως του προϊόντος)
  • Ζημιά ή ελαττώματα που προκλήθηκαν από κακή συνδεσμολογία, ατύχημα, πτώση, κραδασμούς, έκθεση σε ακραίες θερμοκρασίες, υγρασία ή ρίψη υγρών.
  • Όταν το προϊόν δεν χρησιμοποιείται με τρόπο που δεν ορίζεται από τις κατασκευαστικές προδιαγραφές.
  • Αν η βλάβη επήλθε από δικής σας επέμβαση στη συσκευή ή τρίτου προσώπου πλην των εξουσιοδοτημένων τεχνικών της εταιρείας.