Περιγραφή

• Βέλτιστη Προστασία Για Συσκευές Ήχου, Βίντεο Και
Προσωπικούς Υπολογιστές
• 5x Σούκο Πρίζα Με Περίβλημα Από Αλουμίνιο
• Ολοκληρωμένη Προστασία Από Υπέρταση
• Γονικό Κλείδωμα
• 1,5m Καλώδιο 3x 1,5 Mm²
• GS Και CE Πιστοποιητικά
• Με Φωτιζόμενο Διακόπτη