Περιγραφή

• Η συσκευή διαφύλαξης μπορεί να τοποθετηθεί σε όλες τις πόρτες γραφείων και σε συρτάρια, εφόσον υπάρχει επαρκής χώρος.
• 6 τεμάχια
Διαστάσεις: 85 χιλιοστά x 33 χιλιοστά x 16 χιλιοστά