Περιγραφή
  • Απλή, ασφαλής και γρήγορη λειτουργία
  • Διάφορες πλάκες κοπής
  • Λεπίδα κοπής από ανοξείδωτο ατσάλι
  • Εύκολος καθαρισμός
  • Αντίστροφη λειτουργία
  • Προστασία υπερθέρμανσης
  • Εκπομπή θορύβου ≤ 85dB (A)
  • Ισχύς 300W Nominal/1200W Maxima