ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΟΡΟΙ

Η εγγύηση ισχύει για μια περίοδο ΔΥΟ (2) ΕΤΩΝ από την ημερομηνία της αρχικής αγοράς. Η αποστολή προϊόντων για επισκευή γίνεται στα κεντρικά της εταιρείας στην Θεσσαλονίκη και πρέπει να συνοδεύεται από τα παρακάτω:

  • Δελτίο Αποστολής µε τα είδη
  • Πρωτότυπη απόδειξη λιανικής ή τιμολόγιο (με την ένδειξη της ημερομηνίας αγοράς, του μοντέλου του προϊόντος και της επωνυμίας του εμπόρου)
  • Συμπληρωμένη φόρμα επισκευών (Όλα τα πεδία θα πρέπει να συμπληρωθούν).

*Σε περίπτωση περιοδικής βλάβης, χρειάζεται αναλυτική περιγραφή καθώς μπορεί να μην ανιχνευτεί η βλάβη στο τμήμα επισκευών.

 

Ο χρόνος επισκευής είναι εντός 10 εργάσιμων ημερών. 

Η Soundstar μπορεί να αρνηθεί τη δωρεάν επισκευή κατά την περίοδο εγγυήσεως εάν δεν προσκομισθούν τα προαναφερόμενα έγγραφα ή εάν δεν προκύπτουν από αυτά η ημερομηνία αγοράς, το προϊόν ή το μοντέλο του προϊόντος ή η επωνυμία του εμπόρου. Η εγγύηση δεν ισχύει εάν ο τύπος του μοντέλου ή ο σειριακός αριθμός του προϊόντος έχει αλλοιωθεί, διαγραφεί, αφαιρεθεί ή καταστεί δυσανάγνωστος.

Η εγγύηση καλύπτει εργασία και ανταλλακτικά και όχι αντικατάσταση συσκευής.

Για να αποφευχθεί βλάβη ή απώλεια / διαγραφή σε αφαιρούμενα ή αποσπώμενα μέσα ή εξαρτήματα αποθήκευσης δεδομένων, οφείλετε να τα αφαιρέσετε πριν παραδώσετε το προϊόν σας για επισκευή.

Προσοχή! Η συσκευασία πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο πλήρης περιλαμβάνοντας και εσωτερικά προστατευτικά καθώς έχουν παρατηρηθεί περιπτώσεις σπασίματος εμπορευμάτων από μεταφορά.

Η εγγύηση δεν καλύπτει τα εξής:   

  • Περιοδική συντήρηση και επισκευή ή αντικατάσταση εξαρτημάτων ως αποτέλεσμα φυσιολογικής φθοράς.
  • Αναλώσιμα (συστατικά μέρη για τα οποία προβλέπεται περιοδική αντικατάσταση κατά τη διάρκεια ζωής ενός προϊόντος όπως μπαταρίες, καλώδια κλπ., όπως αναφέρονται στις αναλυτικές οδηγίες χρήσεως του προϊόντος)
  • Ζημιά ή ελαττώματα που προκλήθηκαν από κακή συνδεσμολογία, ατύχημα, πτώση, κραδασμούς, έκθεση σε ακραίες θερμοκρασίες, υγρασία ή ρίψη υγρών.
  • Όταν το προϊόν δεν χρησιμοποιείται με τρόπο που δεν ορίζεται από τις κατασκευαστικές προδιαγραφές.
  • Αν η βλάβη επήλθε από δικής σας επέμβαση στη συσκευή ή τρίτου προσώπου πλην των εξουσιοδοτημένων τεχνικών της εταιρείας.