Προγραμματισμός Τηλεχειριστηρίου Αποκωδικοποιητή

Για να ρυθμίσετε τα προγραμματιζόμενα πλήκτρα στο τηλεχειριστήριο του αποκωδικοποιητή σας ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες.

Το τηλεχειριστήριο κάποιων μοντέλων αποκωδικοποιητή διαθέτει πλήκτρα τα οποία μπορούν να προγραμματιστούν ώστε να μπορείτε να ελέγχετε κάποιες λειτουργίες της τηλεόρασής σας. Αυτό γίνεται αντιγράφοντας τις λειτουργίες από το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης ακολουθώντας την παρακάτω διαδικασία.

Ενδέχεται, ανάλογα με το μοντέλο του αποκωδικοποιητή σας, να υπάρχουν μικρές διαφορές στη διαδικασία. Ο παρακάτω οδηγός παρέχει γενικές κατευθύνσεις. Για περισσότερες και πιο συγκεκριμένες οδηγίες, συμβουλευτείτε τις οδηγίες χρήσης του αποκωδικοποιητή σας που περιλαμβάνονται στη συσκευασία.

  1. Τοποθετήστε το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης απέναντι από το τηλεχειριστήριο του αποκωδικοποιητή, ευθυγραμμίζοντας τους πομπούς υπερύθρων (τα ματάκια). Αφήστε τα τηλεχειριστήρια σε αυτήν τη θέση για όλη τη διάρκεια της διαδικασίας.
  2. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ‘SET’ από το τμήμα ‘TV SETUP’ μέχρι το ενδεικτικό LED ανάψει με σταθερό κόκκινο χρώμα. Αυτό δείχνει ότι έχει μπει στη λειτουργία εκμάθησης.
  3. Πατήστε το πλήκτρο του τηλεχειριστηρίου του αποκωδικοποιητή στο τμήμα ‘TV SETUP’ στο οποίο θέλετε να τοποθετηθεί η λειτουργία που θέλετε να προγραμματίσετε. Το ενδεικτικό LED θα αρχίσει να αναβοσβήνει.
  4. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο στο τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης που αντιστοιχεί στη λειτουργία που θέλετε να αντιγράψετε. Όταν επικυρωθεί ο προγραμματισμός του πλήκτρου, το ενδεικτικό LED θα αναβοσβήσει δυο φορές.
  5. Επαναλάβετε τα βήματα 3 και 4 για όσα πλήκτρα θέλετε να προγραμματίσετε.
  6. Πατήστε το πλήκτρο ‘SET’ από το τμήμα ‘TV SETUP’ για έξοδο από τη λειτουργία εκμάθησης.
remote-control